• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Criteria erkenning

Om een opleiding erkend te krijgen geldt dat er sprake dient te zijn van een professionele televisieopleiding. Deze opleiding dient ook te beschikken over een meetbare competentie struktuur. Of hiervan sprake is en hoe deze werkt kunt u aangeven op het aanvraagformulier erkenning opleiding.

Strikte beoordelingscriteria

Ook geldt dat voor een NTVI-erkenning u moet voldoen aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet minimaal 80% van uw klanten en opdrachtgevers aangeven ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. De score wordt scrupuleus vastgesteld aan de hand van het NTVI klanttevredenheidsonderzoek.

Uw NTVI-erkenning houdt zijn waarde

Voldoet uw organisatie aan alle eisen, dan ontvangt u de NTVI-erkenning. Deze is geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat vereist. Voldoet uw organisatie bij zo’n herhalingsscreening niet meer aan de eisen, dan wordt uw NTVI-erkenning pas verlengd als alle gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk zijn aangepast.

Wij verzoeken u om het aanvraagformulier seperaat per opleiding in te dienen in het geval u meerdere opleidingen wilt laten erkennen. Binnen drie weken na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier nemen wij contact met u op.

Het aanmeldformulier vind u HIER.

 

Televisie Personeel Opleiding Erkenning