• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Disclaimer

Hoewel het NTVI tracht de inhoud van deze website zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, kan het voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

NTVI houdt rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden.

Alle door NTVI gebruikte foto’s en illustraties zijn gevonden op het internet en worden als dusdanig beschouwd als deel van het publieke domein. Indien onverhoopt materiaal op deze site aanwezig is waarop u het copyright heeft, dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact met ons opnemen. Het materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: info@ntvi.nl