• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Over NTVI

Het NTVI is de beheerder van het keurmerk van erkende televisieopleidingen.

Wie op zoek is naar een opleider die op professionele, gedegen en erkende wijze kennis overdraagt, wil bij de gekozen opleider een vertrouwd en degelijk gevoel hebben. Op dit moment zijn er kleine en grote aanbieders van televisieopleidingen waarvan de kwaliteit niet kan worden aangetoond. Daarom heeft het NTVI een register opgesteld van erkende televisieopleidingen.

Veel (vaak plaatselijk of regionaal werkende) televisieopleiders bieden opleidingen aan, waarbij ze zelf de examinering/toetsing verzorgen. Zij erkennen dus hun eigen diploma’s. Hoewel deze opleidingen kwalitatief best goed kunnen zijn, is het grote probleem dat de kwaliteit niet objectief kan worden vastgesteld. De opleider stelt immers zelf zijn examens op.

Ook zijn er televisieopleidingen die examinering/toetsing niet nodig achten en deze dus achterwege laten. Wat de kwaliteit van een dergelijke opleiding is, is dus bij voorbaat al onduidelijk.

Van buitenaf kan dus niet worden vastgesteld wat het niveau van een opleiding is. Dit is zeker het geval wanneer de televisieopleider buiten de regio geen naamsbekendheid heeft (we zeggen wel: die opleiding is binnen de eigen woonplaats ‘wereldberoemd’, maar daarbuiten kent niemand het). Hierbij ontbreekt het aan kwaliteitsbewaking. Niet alleen over de inhoud, maar ook over de wijze van examinering. Voor de examinering hiervan bestaan nog geen algemene normen of objectieve maatstaven. Laat staan uniforme kwaliteitseisen. De waarde van deze diploma’s is daardoor minder groot vanwege de mindere bekendheid, maar vooral omdat de kwaliteit niet objectief gemeten is.

NTVI is een initiatief van managers bij de grote televisie bedrijven en instellingen van Nederland. Op basis van een representatieve steekproefsgewijze klanttevredenheidsonderzoek onder oud studenten en bovengenoemde managers voorziet NTVI in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging van de aangeboden televisieopleidingen.

De NTVI-erkenning is daarom hét keurmerk voor de hele Nederlandse Televisie-sector.

NTVI:

Kies daarom niet zomaar een opleiding maar ga voor zekerheid, d.w.z. een NTVI erkende opleiding.